//Stofexplosie en ATEX

Stofexplosie en ATEX

Steeds meer fabrieken krijgen te maken met ATEX. ATEX staat voor Explosieve atmosferen. Bij explosieve atmosferen denkt men vaak aan gassen, zoals in de petrochemie. Echter stof kan ook, vermengd met de omgevingslucht (zuurstof), tot een explosieve atmosfeer leiden. Een kleine ontstekingsbron (denk aan statische elektriciteit) kan dan tot een explosie leiden. Zo’n stofexplosie gaat vaak gepaard met brand.

Wekelijks één stofexplosie in Nederland

In Nederland komt gemiddeld één keer per week een stofexplosie bij een bedrijf voor, van kleine tot groter omvang. 20 keer per jaar komen stofexplosies voor waarbij gewonden vallen (bron: Interpolis).
Vaak wordt gedacht dat de aanwezige producten niet kunnen branden. Echter de stoffen van het product hebben gezamenlijk een groot contactoppervlak met zuurstof (lucht), waardoor de ontstekingstemperatuur om de stofwolk te laten ontbranden, veel lager ligt. Ter vergelijk; een spijker brandt niet, maar staalwol wel.

Door de zeer snelle verbranding, zeg maar explosie, veroorzaakt de luchtdrukgolf nog meer stof die zich vermengd met lucht. Met als gevoeg een tweede, veelal zwaardere explosie. Zo kan een stofexplosie door een heel gebied trekken.

Wat te doen?

  • Voorkom stof.
  • Maak vaak schoon. Voordeel: geen stof, geen ongedierte, fijn werken.
  • Laat een expert kijken naar de gevaren. Kies een expert die uw producten en de eigenschappen daarvan kent. De expert kan een zogenaamde ATEX-zone indeling maken.
  • Gebruik vonkvrije apparatuur (die voldoen aan de regels van ATEX).
  • Aarden van apparatuur/installatie, hierdoor voorkomt men de kans op vonken door statische ontladingen.

Veelal kan men de eerste maatregelen zelf beoordelen en toepassen. Is de omgeving schoon, zijn bijvoorbeeld de motoren van een ATEX uitvoering. Echter of alles goed geaard is, is meestal de vraag. Vaak komen wij in de praktijk tegen dat dit namelijk niet het geval is (ook bij nieuwe installaties). Een objectieve inspectie hiervan is noodzakelijk.

Schaap

Wij zijn gespecialiseerd in aarden van uw apparatuur/installaties ter voorkoming van statische elektriciteit. Onze aanpak is dat wij in eerste instantie de apparatuur/installaties inspecteren. Met speciale meetapparatuur kunnen we meten of de aarding voldoende is om statische elektriciteit af te kunnen laten vloeien. Na of tijdens de inspectie kunnen wij bij gebreken direct herstellen.

Wij hebben hierin grote ervaring in zowel de petrochemie, als chemiebedrijven, maar ook bijvoorbeeld mengvoederfabrieken en andere fabrieken die stof makende producten fabriceren. Referentie zijn bij ons op verzoek uiteraard verkrijgbaar.

Zie voor meer informatie ook ons infoblad 117.

Geschreven door: |2018-09-10T14:02:42+00:0023 januari, 2018|Categorie: ATEX|Tags: |0 Reacties

Reageren?