//Joint werkgroep PV-installaties

Joint werkgroep PV-installaties

Mede op initiatief van Schaap is, onder de vlag van het Nederlands Norminstituut, een Joint werkgroep PV-installatie opgericht.

In Nederlanden wordt binnen  3 normcommissies uitvoerig overleg gevoerd over zonnepanelen. Daarnaast zijn er nog commissies en werkgroepen die zich er ook mee bezig houden. Goede afstemming over dit onderwerp is zeer noodzakelijk

We  merken in de dagelijkse praktijk het volgende:

  1. Er zijn te veel problemen met PV-installaties in de praktijk;
  2. De sector kampt met instroom van personeel zonder juiste opleiding;
  3. Er zijn wel normen en praktijkrichtlijnen, maar die worden nagenoeg niet toegepast;
  4. Bliksembeveiliging heeft goede normen, maar worden in de meeste andere documenten onderbelicht (bijvoorbeeld NPR 5310);
  5. In de normen of praktijkrichtlijnen bestaan ook tegenstrijdigheden;
  6. Invloed van PV-installaties op de netstabiliteit is onderbelicht;
  7. Geen goede SCADA-systemen (of implementatie daarvan);
  8. Gebrek aan cybersecurity-maatregelen (SCADA) vormt een bedreiging;
  9. NEN-EN-IEC 62446 (PV- systemen – Eisen voor beproeving, documentatie en onderhoud) is slechts gedeeltelijk vertaald;
  10. Installateurs hebben moeite met het juist meten.

Veel zaken zijn terug te leiden naar normen en voorschriften.
Vandaar dat er binnen het Nederlands Norminstituut een Joint Working Group PV installatie op 1 febr. 2019 opgericht.
Deze nieuwe werkgroep telt zo’n 24 leden.

Doel van de Werkgroep is eerst de verschillende inzichten te stroomlijnen en op elkaar af te stemmen.
En dit zoveel mogelijk te verwerken in de betreffende normen en praktijk richtlijnen.
Daarnaast wil de werkgroep ook voorlichting geven.

Werkgroepen
Hiervoor zijn 6 sub werkgroepen opgericht:

WG 1:  Inspectie / documentatie / bedrijfsvoering / cybersecurity
WG 2:  Bliksem-, overspanningsbeveiliging, aarding
WG 3:  Systeemontwerp en keuze elektrisch materiaal
WG 4:  Beschermingsmaatregelen
WG 5:  Netstabiliteit / landcode
WG 6:  CommunicatieTekst (staat op Visueel)

Vragen of opmerkingen
Onze senior adviseur Dhr. M.H. Hartmann is voorzitter van de WG 2 en heeft zitting in WG 4.
Heeft u onderwerpen of vragen / opmerkingen vul onderstaande reageer mogelijkheid in.

Zie voor meer informatie ons infoblad 114

Geschreven door: |2019-02-26T08:27:15+00:0026 februari, 2019|Categorie: Bliksembeveiliging|Tags: , |0 Reacties

Reageren?